Basiskennis (Prenatale) Hechting & Basisvertrouwen

Er wordt in deze scholing specifieke kennis overgedragen over de vorming en ontstaan van het basisvertrouwen. Nieuwe kennis over de 7 kritische prenatale en perinatale hechtingsmomenten, hechtingsproblematiek of traumaproblematiek geeft de deelnemer veel nieuwe handvaten. Bovendien wordt er diep ingegaan over vele gedragsuitingen welke  voortvloeien uit de periode van hechting en overlevingsstrategieën. Zo komen er bijvoorbeeld ook antwoorden op paniek-, angst en woede aanvallen, lichamelijke uitingen of waarom er een grote angst is voor tunnels, achtbanen en meer.Deze kennis is in de praktijk direct toe te passen binnen gezondheidszorg, jeugdzorg, geboortezorg, onderwijs, gezin, binnen werksituaties en organisaties. Deelnemers leren op een speelse wijze bij te dragen aan een veilige emotionele verbinding, een stabiele vorming en ontwikkeling van het Basisvertrouwen. Iedere deelnemer komt d.m.v het paard als spiegel, in aanraking met zijn of haar eigen Basisvertrouwen. Het CREF-Model (levensbehoeften) is een belangrijke leidraad in deze cursus.

De cursus bestaat uit:
 • 2 lesdagen bestaande uit bijeenkomsten op locatie waarvan één dagdeel met een paard als spiegel op een locatie van IKEV.
 • Beschikking over een digitale interactieve leeromgeving voor inbreng van casuïstiek
 • Het CREF-Model als leidraad voor eigen en andermans ontwikkeling
Lesprogramma:
Lesdag 1 

Theorie over de zeven kritische prenatale en postnatale hechtingsmomenten, Post Traumatisch Stress Syndroom, het brein en lichaamsuitingen. Wat gebeurt er in het babybrein en lichaamsgeheugen? Welke gevolgen van trauma ervaringen op prenataal of postnataal niveau zijn er op latere leeftijd zichtbaar in het basisvertrouwen.

Lesdag 2

Theorie en praktijk Basisvertrouwen/Geen Bodem Syndroom. Het CREF-Model als de weerspiegeling van het basisvertrouwen; inzichten over psychische of psychiatrische problematiek. Je eigen Basisvertrouwen in beeld met het paard als acteur in het kader van voorkomen van (tegen-) overdracht en beroepsattitude

Resultaten:
 • specialistische kennis over het brein, lichaamsgeheugen, trauma en hechting.
 • inzicht in het basisvertrouwen en inzicht in verschillende emotionele gedragingen;
 • preventief kunnen denken en meer handvaten rondom hechting
 • (prenatale) hechtingspatronen leren zien en fysieke ontwikkelingen kunnen stimuleren
 • ontdekken van behoeften in het limbische en cognitieve systeem – trauma aanrakingspunten in het lichaam herkennen (tangverlossing- keizersnede en meer)
 • ontwikkeling van het (baby-)brein en gevolgen bij langdurig stress of onverwerkt trauma
 • inzicht in eigen behoeften en zelfreflectie kunnen bekijken vanuit het CREF-Model.

Studiebelasting:
 • Een literatuuropdracht ong. 6 uur
 • Docent contact uren: 12 uur
 Voor wie Een brede doelgroep zoals: hulpverleners/onderwijs/sport/ouders
 Toelatingseis Open mind, willen ontwikkelen en kwetsbaar durven zijn 
 Verplichte literatuur Boek Boek Levensbelang door Baukje van Leeuwen, Baukje van Leeuwen 
 Certificaat ja, mits alle opdrachten en 100% aanwezigheidsplicht zijn behaald
 Aantal deelnemers min. 6 pers. tot max. 12 personen
 Kosten € 345,- per persoon incl. luxe lunch vrij gesteld van BTW (CRKBO)
 Accreditatie NOBCO 3 PE punten, SKJ 19.50 punten
Doorstromen Dit certificaat verleent toegang tot de CREF-Zorgwijzer of CREF-EMDR