Basiskennis (Prenatale) Hechting & Basisvertrouwen

Alles over het ontstaan en herstel van het Basisvertrouwen

Vaker gehoord over de kansrijke start van 1001 dagen? Dit gaat over het vroege hechtingproces bij baby’s. In deze cursus gaan wij juist in op de prenatale hechting en de kansrijke start vóór de zwangerschap uit. Soms is er al sprake van trauma in het systeem in deze vroege fase. Om een goede basis te vormen, is het nodig dit te herkennen. En om een regulatie op gang te (laten) brengen. Anders kun je de sporen op latere leeftijd nog zien. Er zijn dan extra risico’s op chronische ziekten, burn-out of depressies. We vertellen wat nodig is om te herstellen. Eenvoudige handvaten helpen jou als hulpverlener of ouder/verzorger. Eigen basisvertrouwen en jouw eigen verbinding komt ook voorbij.

Wat maakt deze cursus belangrijk voor mij?

Naast het begrip over de sporen die onverwerkt trauma achterlaat, zie je welk effect dit heeft op het basisvertrouwen. Je eigen emotionele verbinding komt aanbod. Je gaat ook ontwikkelen. Al deze vrijgekomen kennis kan je gaan toepassen in je eigen (gezins)leven of in je werksituatie. Door de cursus heen helpt het paard jou, om tot een diepere bewustwording van emotionele verbinding te komen. Bovendien begrijp je hoe er gebruik gemaakt kan worden met het CREF-Model

Wat komt aan bod:

Tijdens de opleiding wordt er diep ingegaan op de prenatale en postnatale hechtingstheorieën. Er wordt ingegaan op overleving mechanismen en de vergelijking met vele diagnoses. De sporen van geboorte, het brein en lichaamsgeheugen op het basisvertrouwen. Zo ook het Geen Bodem Syndroom, traumaproblematiek, Post Traumatisch Stress Syndroom, sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er een ervaringsmoment waarbij het eigen basisvertrouwen wordt gemeten met behulp van paarden. Als de deelnemer niets met paarden heeft, blijft dit een veilige vorm van leren.

De cursus bestaat uit:
 • 2 lesdagen bestaande uit bijeenkomsten op locatie waarvan één dagdeel met een paard als spiegel op een locatie van IKEV.
 • Beschikking over een digitale interactieve leeromgeving voor inbreng van casuïstiek
 • Het CREF-Model als leidraad voor eigen en andermans ontwikkeling
Lesprogramma:
Lesdag 1 

Theorie over de zeven kritische prenatale en postnatale hechtingsmomenten, Post Traumatisch Stress Syndroom, het brein en lichaamsuitingen. Wat gebeurt er in het babybrein en lichaamsgeheugen? Welke gevolgen van trauma ervaringen op prenataal of postnataal niveau zijn er op latere leeftijd zichtbaar in het basisvertrouwen.

Lesdag 2

Theorie en praktijk Basisvertrouwen/Geen Bodem Syndroom. Het CREF-Model als de weerspiegeling van het basisvertrouwen; inzichten over psychische of psychiatrische problematiek. Je eigen Basisvertrouwen in beeld met het paard als acteur in het kader van voorkomen van (tegen-) overdracht en beroepsattitude

Resultaten:
 • specialistische kennis over het brein, lichaamsgeheugen, trauma en hechting.
 • inzicht in het basisvertrouwen en inzicht in verschillende emotionele gedragingen;
 • preventief kunnen denken en meer handvaten rondom hechting
 • (prenatale) hechtingspatronen leren zien en fysieke ontwikkelingen kunnen stimuleren
 • ontdekken van behoeften in het limbische en cognitieve systeem – trauma aanrakingspunten in het lichaam herkennen (tangverlossing- keizersnede en meer)
 • ontwikkeling van het (baby-)brein en gevolgen bij langdurig stress of onverwerkt trauma
 • inzicht in eigen behoeften en zelfreflectie kunnen bekijken vanuit het CREF-Model.

Studiebelasting:
 • Een literatuuropdracht ong. 6 uur
 • Docent contact uren: 12 uur
 Voor wie Een brede doelgroep zoals: hulpverleners/onderwijs/sport/ouders
 Toelatingseis Open mind, willen ontwikkelen en kwetsbaar durven zijn 
 Verplichte literatuurBoek Levensbelang door Baukje van Leeuwen
 Certificaat ja, mits alle opdrachten en 100% aanwezigheidsplicht zijn behaald
 Aantal deelnemers min. 6 pers. tot max. 12 personen
 Kosten € 345,- per persoon incl. luxe lunch vrij gesteld van BTW (CRKBO)
 Accreditatie SKJ 19.50 punten
Doorstromen Dit certificaat verleent toegang tot de CREF-Zorgwijzer of CREF-EMDR