Privacy

Dit is de privacyverklaring van het IKEV (Instituut voor kennis en vaardigheden), Zandschulperweg 2 3959AX Overberg Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door het IKEV door middel van het klantensysteem van het IKEV en de verwerkingen via onze website www.ikev.nl Het IKEV respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van het IKEV. U dient zich ervan bewust te zijn dat het IKEV niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van het IKEV, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van het IKEV en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens kunnen ook door het IKEV worden gebruikt om u te informeren over IKEV producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van IKEV-mailingen te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door het IKEV. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en het IKEV. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn

Het IKEV bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van het IKEV. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.