CREF Onderwijzer

Er is een steeds groter groeiende behoefte binnen het onderwijs, om een optimale werkomgeving te beleven. Uiteindelijk is het de leerkracht die het sociaal emotioneel niveau kan sturen binnen de groep. Dit komt vervolgens ten goede aan het leervermogen van de leerling. De leerkracht is immers de motor van de groep en van daaruit kan het werk en leerklimaat geoptimaliseerd worden. Wat kun je nu zelf doen om een prettige leer- werkomgeving te creëren voor zowel jezelf als de leerling?  Wat kun je doen om je leerlingen optimaal te motiveren? Speciaal hiervoor is de CREF-Onderwijzer ontwikkeld.

De deelnemers spelen het educatieve CREF- Onderwijzer spel. Het geeft inzicht over de levensbehoeftes bij individuen en samenstelling van de groep. Wat is nodig in de leeromgeving per leerling. Er wordt geleerd hoe het spel eenvoudig toe te passen is om verbinding tussen leerkracht en leerling en leerlingen onderling te optimaliseren. Het spel ondersteunt de coachende rol van de leerkracht naar leerling en ouders. Het is in te zetten binnen de ochtendkring, rapportgesprekken, mentorgesprekken of andere (coach)momenten. Er wordt geleerd hoe het CREF-Model ingezet wordt voor de leerling en hoe het als volgsysteem kan dienen. Tevens wordt er geleerd hoe de toestand van het sociaal emotioneel klimaat groepsbreed te meten is.  

De cursus bestaat uit:
 • 3 lesdagen op een locatie van IKEV of op locatie
 • 2 dagdelen werken met het paard als acteur
 • 1 sessie video observatie & coaching (eigen werkplek)
 • beschikking over een interactieve leeromgeving voor inbreng van casuïstiek
 • één literatuur opdracht “Problemen laten bij wie ze horen”
 • theorie en praktijk examen
 • Het CREF-Model als leidraad voor eigen en andermans ontwikkeling
Lesprogramma:
Lesdag 1

Het CREF-Model inzetten bij eigen leiderschap, omgaan met weerstand, angsten, vermijdingsgedrag bij sporters; Het CREF spel inzetten bij leerlingen (publiek/ouders);

Lesdag 2

Het vergroten van het zelfvertrouwen van de leerling; een praktijksetting met het spiegelende paard als acteur; een CREF Anker leren aanleggen bij de leerling;

Lesdag 3

Herhaling van gesprekstechnieken en het CREF-Spel; het mentaal versterken en verhogen van stressregulatie. Een analyse leren maken met het CREF-Model naar leerling en ouders;

Resultaten:
 • in staat zijn om patronen van de medewerkers en leerlingen/ouders veilig te kunnen doorbreken;
 • op hoger niveau kunnen begeleiden;
 • leerkrachten in moeizame processen op de juiste manier kunnen ondersteunen;
 • bestaande klachten van medewerkers en leerlingen/ouders, in samenwerking met de CREF-Methode behandelaar, kunnen verhelpen zonder medicatie.
Studiebelasting:
 • Een literatuuropdrachten ong. 5 uur
 • Docent contact uren: 24 uur
 • contact uren met acteur: 8 uur
 • Video Huiswerk opdracht ong. 1,5 uur
 • Zelfreflectie & boekverslagen ong. 2 uur
 • Intervisie & oefenen & met het CREF-Model ong. 2 uur
 • E-learning & Examen ong. 2 uur

Totale studiebelasting 45 uur

 Voor wie medewerkers in het onderwijs
 Toelatingseiscertificaat 2-dg Basiskennis (Hechting & basisvertrouwen)
 Verplichte literatuurProblemen laten bij wie ze horen, G. Lundberg
 Certificaat ja, mits alle opdrachten en 100% aanwezigheidsplicht zijn behaald
 Aantal deelnemers min. 6 pers. tot max. 12 personen
 Kosten € 525,- per persoon incl. luxe lunch vrij gesteld van BTW (CRKBO)
 Inbegrepen Lunch, Syllabus, CREF wijzer spel
(Het spel mag gehouden worden na het behalen van het certificaat)
 niet inbegrepen verplichte literatuur

Bij het behalen van het certificaat mag het spel gehouden worden. Ook kan er een licentie aangevraagd worden. Als licentiehouder wordt je zichtbaar gemaakt door de kanalen van IKEV en Stichting CREF. De licentiehouder ontvangt een herkenbaar muurplaat, welke zichtbaar mag worden getoond. Daarnaast is het mogelijk tegen gunstig tarieven scholingsdagen te volgen of CREF-materiaal te bestellen.

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.