CREF-Methode Master

Opleiding tot Pre-en perinatale behandelaar ook wel Baby-behandelaar genoemd.

CREF Sportwijzer

Met deze scholing leer je het CREF Wijzer spel. Dit educatieve spel geeft inzicht over de aanwezige of ontbrekende levensbehoeften bij de sporter. 

CREF-EMDR Module

Met deze opleiding kan je op een correcte manier CREF-EMDR toepassen en integreren in je interventies en competenties.

Basiskennis 0 – jarige IKK scholing

Met het volgen van deze scholing zijn de leerdoelen specifieke scholing werken met 0-jarigen zoals vastgesteld in het functieboek CAO Kinderopvang 2016-2017 behaald.