Scholing (Prenatale) Hechting & Basisvertrouwen 0-jarigen

Er wordt in deze scholing specifieke kennis overgedragen over de vorming en ontstaan van het basisvertrouwen. Nieuwe kennis over de 7 kritische prenatale en perinatale hechtingsmomenten, hechtingsproblematiek of traumaproblematiek geeft de deelnemer veel nieuwe handvaten. Bovendien wordt er diep ingegaan over vele gedragsuitingen welke  voortvloeien uit de periode van hechting en overlevingsstrategieën. Zo komen er bijvoorbeeld ook antwoorden op paniek-, angst en woede aanvallen, lichamelijke uitingen of waarom er een grote angst is voor tunnels, achtbanen en meer. Deze kennis is in de praktijk direct toe te passen binnen gezondheidszorg, jeugdzorg, geboortezorg, onderwijs, gezin, binnen werksituaties en organisaties. Deelnemers leren op een speelse wijze bij te dragen aan een veilige emotionele verbinding, een stabiele vorming en ontwikkeling van het Basisvertrouwen. Iedere deelnemer komt d.m.v het paard als spiegel, in aanraking met zijn of haar eigen Basisvertrouwen. Het CREF-Model (levensbehoeften) is een belangrijke leidraad in deze cursus.

Resultaat

  • Met het verkrijgen van dit certificaat zijn de leerdoelen, specifieke scholing werken met 0-jarigen, zoals vastgesteld in het functieboek CAO Kinderopvang 2016-2017, behaald.
  • Omgang met 0-jarigen op respectvolle (til) technieken (aankleden, optillen, troosten)
  • Trauma aanrakingspunten in het lichaam herkennen (tangverlossing- keizersnede en meer)
  • Gesprekstechnieken en handvaten geven aan ouders over jouw observatie momenten
  • Ontwikkeling van het babybrein en gevolgen bij langdurig stress of onverwerkt trauma
  • Inzicht in eigen behoeften en zelfreflectie van de kinderopvang medewerker
  • Ten alle tijden kunnen werken met het CREF-Model
  • De deelnemer wordt specialist in vroeg signalering in verschillende vormen van hechting en signalering van vroeg geboorte trauma.

Studiebelasting:

  • Drie literatuuropdrachten ong. 15 uur
  • Docent contact uren: 10 uur
  • Supervisie contact uren met acteur: 3 uur
  • Video Huiswerk opdracht ong. 3 uur (incl. coaching)
  • Zelfreflectie & boekverslagen ong. 2 uur
  • Intervisie & oefenen & met het CREF-Model ong. 2 uur
  • E-learning & Examen ong. 2 uur

Totale studiebelasting 37 uur

Voor wie                        : Medewerkers binnen de Kinderopvang
Toelatingseis                : Open mindset, willen ontwikkelen en kwetsbaar durven zijn
Toetsingscriteria          : Richtlijnen van de CAO Kinderopvang/ LKK
Certificaat                      : ja, mits alle opdrachten en 100% aanwezigheidsplicht zijn behaald
Aantal deelnemers       : min. 6 pers. tot max. 12 personen
Kosten                             : € 950,- per persoon vrij gesteld van BTW (CRKBO- NRTO Keurmerk)
Doorstromen                  : Dit certificaat verleent toegang tot de CREF-