Geaccrediteerde opleidingen

De opleidingen van het Instituut voor Kennis en Vaardigheden (IKEV) zijn geaccrediteerd door Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) voor de Psycho-sociale en Geestelijke Gezondheidszorg.

Geaccrediteerde opleidingen:

BasiskennisĀ  – 76 studie-uren

CREF-Methode Behandelaar (met paard) Ā – 197 studie-uren

NBvHĀ studiepunten voor bijscholing Basiskennis en Behandelaar.

Zie meer informatie in agenda.

SKB
Stichting Keurmerk Beroepsscholingen voor de psycho-sociale en geestelijke gezondheidszorg.

De SKB is een certificerende organisatie op het gebied van opleidingen en bij- en nascholingstrajecten op post hbo-niveau.
De SKB verleent op basis van objectieve toetsing de gecertificeerde opleidingen en scholingen een Kwaliteitskeurmerk.
Het SKB-Keurmerk biedt tevens een garantie aan studenten dat zij zich via de gecertificeerdeĀ opleidingen en bij- of nascholingen gedegen kwalificeren voor het beroepenveld.

Er zijn meer dan 400 beroepsverenigingen aangesloten bij het SKB. Neem contact op met uw eigen beroepsvereniging voor meer informatie en de mogelijkheden voor het ontvangen van punten.